0 Items

Tipus d'immoble: Nau industrial

Preu venta: 5.600.000€

Superfície considerada: 17775 m2

Comarca: Gironés

Terme municipal: Celrà

Sector: Polígon Celrà

Antiguitat: 1989

Portes: TIR

Altura lliure en planta baixa (aprox.): 5

Immoble apte: Indústria i magatzem

Amb subministraments: No

Dimensions: 206X80

Superfície planta baixa: 16500

Superfície altell: 1275

Superfície edificable: 13331

Ocupació: 60%

Estructura: Metàl·lica

Característiques:

M2 : solar 27.520 m2
o Llargada: 280 m
o Amplada: 113 m

Ocupació 60% - 

Edificabilitat: 75%o

Mides accessos: 6 m d’amplada
- Nau:
o M2 planta: 16.500 m2
o M2 edificats: 17.775 m2
o Llargada: 206 m
o Amplada: 80 m
o Túnels subterranis amb pas d’home: 850 m aprox.
o Alçada torres: 12,7 m. Composades de soterrani, planta i dos pisos.
o Alçada màx sota sostre: 9.25 m
o Alçada mín sota sostre: 6,3 m
o Alçada màx sota encavallada: 7.0 m
o Alçada mín sota encavallada: 5.0 m
o Tipus coberta: Deck
o Pendent coberta: 2% del centre de la nau cap als dos extrems
o Transformador propi de 400 kwa

Les dades proporcionades són aproximades, a títol orientatiu.

Li interessa? li truquem

Trobi altres productes