0 Items

Tipus d'immoble: Nau industrial

Preu venta: 1€

Superfície considerada: 8850 m2

Comarca: Barcelonès

Terme municipal: L'Hospitalet de Llobregat

Sector: Industrial

Antiguitat: 1975

Portes: TIR

Altura lliure en planta baixa (aprox.): 10,7

Immoble apte: Indústria i magatzem

Amb subministraments:

Dimensions: 66x95

Superfície planta baixa: 6140

Superfície altell: 2710

Superfície edificable: 31000

Ocupació: 70%

Estructura: Formigó

Característiques:

Superfície planta baixa  4.516 +  1.624  =   6.140 m2.

Oficinas en nau existent:      1 Pis       123 m2

                                              2.  “     2.464 m2

                                              3.   “       123 m2

TOTAL Planta Baixa:        6.140 m2

1º-2º-3º Pisos                     2.710 m2

TOTAL CONSTRUÏT     :    8.850 m2

PATI PERIMETRAL:           9.255 m2

Les dades proporcionades són aproximades, a títol orientatiu.

Li interessa? li truquem

Trobi altres productes