0 Items

Tipus d'immoble: Nau industrial

Preu lloguer: 14.600€

Superfície considerada: 2976 m2

Comarca: Baix Llobregat

Terme municipal: Pallejà

Sector: Camps d'en Ricart

Antiguitat: 2007

Portes: TIR

Altura lliure en planta baixa (aprox.): 10

Num. molls càrrega: 6

Immoble apte: Indústria i magatzem

Amb subministraments:

Dimensions: 41x52

Superfície planta baixa: 2107

Superfície altell: 869

Estructura: Formigó

Característiques:

Patio 1.222 m2

2 naus adossades, formant un edifici aïllat, finques registrals independents, estan unides interiorment, ja que la seva paret divisòria només arriba fins a la meitat de l'altura. No es lloguen per separat.

Estructura i tancaments de formigó armat. Màxima qualitat en acabats.

3 molls de càrrega per nau, 6 en total, amb rampes electrohidràuliques i portes automàtiques.

Estructura formada per pilars, pòrtics, jàsseres i biguetes de formigó armat prefabricat i pretesat.
Tancament a força de panells de formigó armat de 20 cm de grossor, amb 8 cm. d'aïllament, amb acabat d'àrid rentat de riu.
Coberta a força de panells sandwich d'acer galvanitzat amb aïllament interior de
poliuretà i amb acabat lacado blanc en la seva cara inferior. Lluernaris amb doble placa de poliester i cambra d'aire en un 15% de la superfície de la coberta.
Paviment de formigó de 15 cm.fratasat i poliment fi, amb malla, quars i antipols.
Altura lliure de 10 m. sota cintra a l'interior de la nau.
Baixants de PVC incorporats a l'interior dels pilars.
Portes seccionals automatitzades d'acer galvanitzat i lacat amb de panells aïllants d'escuma de poliuretà.Instal·lació de rampes electrohidràuliques en
els molls de càrrega i descàrrega.
Banys en planta baixa 
Parets interiors pintades al plàstic blanc.
Vestíbul d'entrada en planta baixa amb entrada independent de la nau, amb escala d'accés a les plantes d'oficina. L'accés per als vianants a aquest vestíbul disposa de porta de vidre i de porta enrotllable metàl·lica mecanitzable.
Paviment del vestíbul i de l'escala de granit polit.
Tancament mitjançant perfileria de al.lumini lacat i vidrera doble amb càmera en tot el seu perímetre exterior.

Les dades proporcionades són aproximades, a títol orientatiu.

Li interessa? li truquem

Trobi altres productes