0 Items

Tipus d'immoble: Solar industrial

Preu venta: 1.460.000€

Superfície considerada: 2556 m2

Comarca: Baix Llobregat

Terme municipal: Sant Joan Despi

Sector: Fontsanta

Portes: TIR

Altura lliure en planta baixa (aprox.): 8

Immoble apte: Indústria i magatzem

Amb subministraments:

Dimensions: 40x62

Superfície edificable: 2m2/m2

Ocupació: 70%

Parcel·la mínima: 2500

Estructura: Mixta

Característiques:

qualificació 22a (sòl industrial) 

parcel·la mínima 2.500 m2

façana mínima 40 m

ocupació màxima 70%

Separacions: 5 m a vial i 4 m a veïns

Altura màx. 20m

Volum màx. 9 m3/m2

Nau existent a reformar o a derrocar (data de principis 70)                           

• És una nau aïllada amb 2 guals en vigor.

• Superfície edificada:

                       • Nau: 1350m2

                      • Altell: 246m2

                       • Planta 1 oficines: 422m2

                       • Pati 1195m2

                       • Total:3213m2

            • Els percentatges d'ocupació màxima són els següents. 

                       • Edificabilitat 2m2T/m2S => 5096m2

                       • Volum Edificable 93m3/m2 => 22931m3

                       • Altura màxima edificable 15m                   

            . La superfície edificable és de 5096 m2. El total del solar és de 2556m2.

Les dades proporcionades són aproximades, a títol orientatiu.

Li interessa? li truquem

Trobi altres productes