0 Items

Tipus d'immoble: Nau industrial

Preu lloguer: 56.080€

Superfície considerada: 9500 m2

Comarca: Vallès Occidental

Terme municipal: Santa Perpètua de la Mogoda

Sector: Can Oller

Antiguitat: 2020

Portes: TIR

Altura lliure en planta baixa (aprox.): 12

Num. molls càrrega: 10

Immoble apte: Indústria i magatzem

Amb subministraments:

Dimensions: 88x87

Superfície planta baixa: 7665

Superfície altell: 1850

Estructura: Formigó

Característiques:

Tipus d'edifici: B

Façana de 100 m a l'Autopista  A-7 


• Superfícies::
»Total construït: 10.123,66 m2
»Planta baixa: 8.442,01 m2
» Planta primera: 851,44 m2
» Planta segona: 830,21 m2
• Altura lliure : 12 m 
•  Molls de càrrega : 10 amb possibilitat d'ampliar 
• Rampes: 2, amb possibilitat d'ampliar
• Disponibilitat :  Primer trimestre 2020.
• Lloguer mensual:
»Sense  instal·lacions :52 .643 ,03 Euros (5,20 E/m2construït)
»Amb instal.laciona :57.704 ,86 Euros (5,70 E/m2construït) 
• Equipament inclòs amb instal·lacions:

 Planta baixa equipada amb sub quadre elèctric, il·luminació Led en magatzem i  i mesures contra incendi per a risc mitjà  (detectors,  pulsadors, il·luminació d'emergència, bies, extintors, hidrants, exutoris i ruixadors). 

Planta altell sense equipar. (hidrants, exutoris i ruixadors).

Les dades proporcionades són aproximades, a títol orientatiu.

Li interessa? li truquem

Trobi altres productes