0 Items

Tipus d'immoble: Solar industrial

Preu venta: 425.000€

Superfície considerada: 3050 m2

Comarca: Alt Camp

Terme municipal: Vila-Rodona

Sector: Les Planes de La Serra

Altura lliure en planta baixa (aprox.): 12

Immoble apte: Indústria i magatzem

Amb subministraments:

Dimensions: 60X50

Superfície edificable: 2745

Ocupació: 70%

Parcel·la mínima: 3000

Característiques:

ARTICLE 72.- Indústria zona A (IzA) 1. DEFINICIÓ a. Aquesta zona ordena les construccions industrials de la zona A del PP-i 1 antic Pla Parcial del sector Industrial Les planes de la Serra. 2. SUBZONES a. D’acord amb les característiques d’ordenació s’estableix una subzona: indústria zona A, clau IzA 3. CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ IzA Front mínim de parcel·la 40’00 m. Parcel·la mínima 3.000 m2 4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ. IzA Tipus d’ordenació: Aïllada Densitat industrial Edificabilitat màxima 0.9 m2/m2 de sòl Ocupació màxima 70 % Volumetria màxima Separacions mínimes: Les marcades als plànols o: · al carrer i altres zones 6.0 m. · a parc urbà 10.0 m · altres 4.0 m Planta baixa Alçada reguladora màxima 12.00 m . pendent màx 30 %, el carener no superarà els 2.5m s’exceptuen les instal.lacions de serveis de l’establiment Punt d’aplicació de l’alçada reguladora cota natural del tereny en el centre del sòl ocupat construcció auxiliar dintre del perímetre de màxima ocupació  Accés a l’edifici Tanques part massissa fins a 80 cm. part calada malla normalitzada metal.lica segons detalls Pla Parcial Nombre de plantes soterrani+PB+1P Alçada lliure mínima: · soterrani 2’50 · planta baixa 3’50 · planta pis 2’50 Composició de façana Lliure Elements sortints Si Cossos sortints no s’admeten s’ocupen els àmbits separacions especificat Material i color de façana Lliure, els colors s’hauran d’adaptar a l’entorn Tractament espai lliure Enjardinat PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VILA-RODONA normes urbanístiques 39 Tolerància d’habitatges No Compartimentació només s’admet un establiment per parcel.la. S’admetrà més d’un establiment únicament en el cas d’activitats complementàries que s’implantin en pro indivís i constitueixin una empresa titular del sòl de tota la parcel.la en document públic. 5. CONDICIONS D’US CONDICIONS D’ÚS IzA Usos admesos Indústria (1), magatzem, comercial, oficines, recreatiu, espectacles, esportiu, garatge, aparcament Dotació mínima d’aparcament 1plaça/100m2 construïts (1). Només Indústria i altres activitats sotmeses al règim de comunicació ( Annex III ) i al règim de llicènci a ambiental (Annex II.2) segons decret 136/1999 excepte les dels grups 10. Gestió de residus, 11.Activitats agroindustrials i ramaderes de l’Annex II.2 i grup 11. Activitats agroindustrals i ramaderes de l’Annex III

COMUNICACIONS DE CARRETERES:
-Comarcal C-51 (anterior C 246), creus en adreces a Valls, el Vendrell, Tarragona
-Entrada / sortida nº 11, autopista AP 2 en adreces:
Lleida (1 hora), Zaragoza (2.5 hores), Madrid, Portugal, País Basc, etc.
Barcelona (1 hora), França (2.5 hores), O.I.
Tarragona (1/2 hora), València (3 hores), Andalusia.
ALTRES SERVEIS: gasolinera a 300 m

Les dades proporcionades són aproximades, a títol orientatiu.

Li interessa? li truquem

Trobi altres productes