Serveis

Els nostres serveis tenen, com a característica comuna, la completa dedicació al client. L'objectiu és
contribuir a un eficaç, ràpid i correcte assessorament de l'entorn legal, financer i econòmic
que comporta tota operació immobiliària.

Consultoria

 • Valoracions

  Apliquem el mètode de taxació més adequat per a cada immoble i les seves circumstàncies particulars. Conèixer el valor d'un immoble és una informació bàsica per a qualsevol agent econòmic implicat en el mercat immobiliari. Aquest valor immobiliari es disgrega en la consideració de diferents factors que fixen, amb exactitud i objectivitat, un preu cert i veraç.

 • INFORMACIÓ URBANÍSTICA

  Una gestió urbanística en la que nosaltres oferim els nostres serveis. Podem tramitar-li la llicència d'obres, d'activitats, altes i baixes de l'Impost d'Activitats Econòmiques, liquidació de taxes d'obertura... Però, també, gestionar la seva propietat en processos de reparcel·lació, urbanització o aprovació de plans urbanístics.

 • INVERSIONS

  Abans d'invertir, comparteixi amb nosaltres l'experiència acumulada en un mercat tant específic com és l'industrial. Plantegem estudis de viabilitat per a les seves inversions immobiliàries. Elaborem càlculs de plusvàlues implícites i rendibilitats a curt i mig termini, avaluant les possibles menys vàlues d'ordre fiscal.

 • ASSESSORAMENT JURÍDIC

  L'assessorarem jurídicament en les seves operacions immobiliàries. El nostre departament jurídic redactarà contractes, inscriurà escriptures al Registre de la Propietat i el podrà assistir en judicis de desnonament, llançaments, reclamació per incompliments de contracte, etc... L'assessorarem fiscalment en operacions immobiliàries.

 • GESTIÓ PATRIMONIAL

  Preocupis, tan sols, de ser propietari. Delegui en nosaltres.
  • - Cobrament de rendes a efectes d'IVA/IRPF
  • - Actualitzacions de renda
  • - Preavisos contractuals
  • - Renovació o pròrroga de contractes
  • - Gestió i facturació per a obres de reparació, millores...
  • - Concertació i renovació d'assegurances obligatòries...
 • PROMOCIÓ DE POLÍGONS INDUSTRIALS

  Gestionem íntegrament la venda de polígons industrials. Hem gestionat íntegrament la venda de polígons industrials per compte de promotors institucionals, sempre amb els plans de comercialització més eficaços. El nostre èxit ha estat inqüestionable en temps record.

Enginyeria

 • MÈTODE DE CONSTRUCCIÓ

  Coordinem els processos des de l’inici fins el final. El nostre servei de construcció “Projecte clau en mà” consisteix en oferir-li la possibilitat de construir la seva nau industrial en funció de les seves necessitats específiques, tant en el que es refereix a l’estructura de l’obra com en els acabats d’aquesta. Construïm “a la mida” de les seves necessitats.

 • COST DE CONSTRUCCIÓ

  Construïm a preu de cost. Eliminem el benefici habitual del promotor, que pot arribar a representar fins un 20% del pressupost final de l’obra. El promotor serà Vostè mateix. Hem seleccionat els millors contractistes, tant per preus com per qualitats. Posem a la seva disposició la nostra experiència contrastada. Vostè té la possibilitat de negociar amb els nostres contractistes directament o, si ho prefereix, triar-ne els seus propis.

 • COORDINACIÓ DE L’OBRA

  Coordinació en els següents aspectes.
  • - Presentació de diferent pressupostos per a cada partida de l'obra, amb justificació dels avantatges i inconvenients entre els diferents contractistes presentats. Els nostres pressupostos mai difereixen més d'un 3% del preu final de l'obra. Ens hi comprometem
  • - Programació temporal de l'obra des dels moviments de terra inicials fins el lliurament de claus
  • - Redacció dels contractes entre Vostè i els diferents contractistes a efectes de garantir tant el compliment de les qualitats i acabats, acordats durant el projecte, com l'execució de l'obra dins del termini marcat
  • - Seguiment de la construcció, amb assistència setmanal a visites d'obres
 • ASISTÈNCIA DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA

  Li oferim els següents serveis complementaris.
  • - Aixecaments topogràfics i moviments de terra
  • - Dipòsit de residus de construcció en abocadors autoritzats
  • - Anàlisis i assaigs sobre qualitats de terres per re-omplir i materials de construcció
  • - Tràmits municipals: pagament de taxes i constitució d'avals
  • - Tramitació de llicencies d'obra
  • - Declaració d'obra nova fins la seva inscripció al Registre de la Propietat
  • - Tràmit de les alteracions cadastrals a efectes de l'Impost de Béns Immobles